Gradiva Modula 2 – “Poučevanje slovenščine kot drugega jezika” (14. – 16. 11. 2016)

Alenka Kovšca – Grajenje skupnosti

Barbara Upale – Prilagajanje učbeniških besedil za začetnike

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Dr. Barbara Baloh – Književno besedilo, medkulturnost in zgodnje poučevanje slovenščine kot j2/jt

Dr. Mihaela Knez – Učbeniški komplet za otroke in mladostnike

Dr. Mihaela Knez – Vsebine pri poučevanju slovenščine

Mojca Jelen Madruša – Organizacija dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev

Mojca Pešak in Veronika Gjinaj – V oddelek je vpisan otrok priseljenec, kaj pa sedaj?

Natalija Kaučič – Roditeljski sestanek malo drugače, Uporaba mobilnih naprav pri pouku