Mateja Štih, Dejavnosti vrtca za krepitev družin

Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Pomen in poti do uspešnega sodelovanja s starši

Mojca Jelen Madruša in Mojca Pešak, Vključevanje otrok priseljencev v vrtce, sodelovanje s starši in podpora družinam

Andreja Jaklič Šimnic in Majda Fajdiga, Krepimo družine – partner pri graditvi kakovostnega programa v VVZ Kekec Grosuplje