Strokovni posvet

mag. Mateja Štirn – Uvodna predstavitev projekta

Mojca Jelen Madruša-Vsebinska predstavitev projekta

mag. Mirko Zorman-Z izboljšanjem učinkovitosti učenja do večje enakopravnosti priseljencev

dr. Vesna Mikolic-Mladi v stiku – kako izstopiti iz trikotnika moči in medetnične nestrpnosti

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 1: »Priprava šolskega okolja in vključitev otrok priseljencev«

Mojca Jelen Madruša – Dokumenti in zakonske podlage

Mojca Jelen Madruša – Pripravljalnica

Patrizia Rupnik, Mojca Jelen Madruša – Uvajalnica za učence priseljence na OŠ Koper

Patrizia Rupnik – Priprava individualnega programa e-IP in spremljanje napredka učenca priseljenca

dr. Sonja Rutar – Povezanost ucne uspesnosti s procesnimi in strukturnimi kazalci

Vanja K. Kisasondi, Nevija Muženič – Nadaljevalni tečaj za učence priseljence

Marijanca Ajša Vizintin – Medkulturno šolo soustvarjamo vsi

Marijanca Ajša Vižintin – Razvijanje medkulturne zmožnosti se začne pri učiteljih

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 2: »Materni jezik in pot učenja slovenščine«

mag. Barbara Baloh – Spodbujanje otrokovega pripovedovanja v večjezičnem in večkulturnem okolju

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Organizacija pouka maternega jezika in kulture…

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Organizacija pouka maternega jezika in kulture otrok priseljencev

dr. Dragica Haramija – Otroška in mladinska književnost

dr. Dragica Haramija_dr. Simona Pulko_dr. Melita Zemljak-Jontes – Otroška in mladinska književnost

 

Regijsko usposabljanje v obalno-kraški regiji

Delovno gradivo za izvajanje programa “Uspešno vključevanje otrok priseljencev”

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 3: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje«

mag. Blanka Tacer-Kolegialni coaching

Ivana Čančar – Delo v večkulturnem razredu – interkulturnost kot pedagoško didaktično načelo

Ivana Čančar-Medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo

Nevenka Alja Gerl – Za medkulturni dialog

Ksenija Popošek – Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje

mag. Sonja Filipič-Vodenje kot orodje za vključevanje učencev priseljencev v novo bivalno okolje

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Najpogostejše zmote pri vključevanju otrok priseljencev

dr. Marijanca Ajša Vizintin – Model medkulturne vzgoje in izobraževanja

 

Regijsko usposabljanje v spodnje-posavski regiji

Ina Zalokar, Vesna Perić – Predstavitev program UVOP

Mojca Jelen Madruša – Vključevanje učenca priseljenca. Izzivi in priložnosti za vse strokovne delavce in zaposlene

Mojca Jelen Madruša, Ina Zalokar – Smernice, zakonske podlage in priprava IP

Mojca Jelen Madruša, Ina Zalokar, Vesna Perić – Poučevanje slovenščine kot drugega jezika-primeri iz prakse

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Zakaj samo toleranca, strpnost ni dovolj

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Analiza strpnosti na primeru knjiž. besedila

 

Regijsko usposabljanje v gorenjski regiji

Barbara Upale – Program UVOP kot dolgoročni izziv

Barbara Upale – Vertikalno načrtovanje poučevanja slovenskega jezika kot J2

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

dr. Marijanca Ajša Vižintin- Ozaveščanje in preseganje predsodkov

Mojca Jelen Madruša – Pripravljalnica, uspešen model vključevanja učencev priseljencev

Mojca Jelen Madruša – Smernice, zakonske podlage, e- IP