Igra Slovenija je družabna igra, ki se lahko uporablja kot didaktični pripomoček za učenje slovenščine in spoznavanje države Slovenije.

Namenjena je učenju novih pojmov in spoznavanju kulturnih in naravnih znamenitosti Slovenije (osnovni podatki o Sloveniji, mesta, prazniki, običaji, jedi, živali, rastline).

Pri igranju uporabljamo različne kartice s sličicami, pojmi in opisi pojmov ter kartice z vprašanji in odgovori. Pojmi so prevedeni tudi v angleški jezik.

Uporabljamo jo lahko na tečaju slovenščine, pri rednem pouku pri skupinskem delu (spoznavanje okolja, družba, geografija), v podaljšanem bivanju, v prostem času itd.

Igra vključuje sedem aktivnosti različnih stopenj zahtevnosti:

Igra je bila uporabljena na tečajih slovenščine v osnovni in srednji šoli in se je izkazala kot uporaben didaktični pripomoček za spoznavanje Slovenije in učenje novega besedišča.

Prav tako je bila igra uporabljena v oddelkih 3. razreda kot pripomoček za utrjevanje snovi:

    Učenci so preverjali usvojeno znanje o Sloveniji tudi s pomočjo igre Slovenija. Igrali so igre spomin, iskali so pare kartic slika-besedilo (Slika 1), ustno so opisovali fotografijo na kartici (Slika 2) in drugo. Ob igranju je bilo pri učencih moč opaziti veselje ob uspešnosti reševanja iger kot tudi presenečene obraze ob odkrivanju novega, še neznanega o Sloveniji. Povedali so, da so jim pri karticah všeč lepe fotografije in kratki zapisi. Veseli so bili, da so lahko igrali raznolike igre (Slika 3) s katerimi so na zabaven in sproščen način preverili in utrdili svoje znanje o Sloveniji. Ob igranju iger so bili tudi manj uspešni učenci in učenci priseljenci uspešni in z nasmeškom na obrazu.

Marisa Leban, učiteljica 3. razreda na OŠ Koper

Na 1. sliki otroci iščejo pare kartic slika-besedilo, na 2. ustno opisujejo fotografije na karticah, na 3. sliki pa je prikazano veselje ob igraju raznolikih iger Slovenija

Zapisala: Nika Rudež, multiplikatorka SIMS na OŠ Koper

Prispevek je nastal v okviru projekta izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada.