Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Delovno srečanje multiplikatorjev, 22. in 23. junij 2017

22. in 23. junija 2017 je v Ankaranu potekalo delovno srečanje multiplikatorjev in mulitplikatork za izvajanje programa “Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja”. Srečanje je bilo namenjeno timskim pripravam na izvedbo intenzivnega tečaja začetnega učenja slovenščine, ki bo na konzorcijskih šolah v projektu izveden v prihodnjem šolskem letu. Svoje znanje in izkušnje s poučevanjem slovenščine kot drugega tujega jezika je zbranim predala tudi ga. Mihaela Knez in Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Mateja Štirn in Katarina Kocbek pa sta izvedli delavnico za razvijanje prožnosti pri otrocih. Srečanje je bilo tudi priložnost za sproščeno druženje in klepet o načrtih za poletne dni.