Osnovna šola Grm v letošnjem letu začenja nov projekt, in sicer bralno značko za učence priseljence, ki bo potekala v maternih jezikih učencev. Namen bralne značke je spodbuda učencem priseljencem in njihovim staršem, da ohranjajo stik z lastno kulturo, spodbujanje pismenosti v več jezikih in promoviranje medkulturnosti.

V okviru novega projekta je 3. decembra 2019 na šoli potekal literarni večer, namenjen spodbujanju bralne kulture in predstavitvi bralne značke. Gostje so bili štirje gimnazijci, ki prihajajo iz večjezičnih okolij, pogovor pa je tekel o načinih ohranjanja obeh jezikov, pomembnosti branja in večkulturnosti.

Učenci in starši so si lahko ogledali knjige, ki jih je OŠ Grm pridobila s pomočjo Veleposlaništva Republike Kosovo in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ter si jih tudi izposodili.

Bralna značka v maternem jeziku bo potekala do konca marca 2019.

 

Staša Sabatucci, multiplikatorka na OŠ Grm