V Vrtcu OŠ Trbovlje se z različnimi aktivnostmi prizadevajo za krepitev vključujočega, večkulturnega okolja, v katerem se tako otroci, kot starši in zaposleni počutijo sprejeto.

Ena izmed takšnih aktivnosti je izvajanje Programa za spodbujanje prijaznosti, ki temelji na principih čuječnosti in krepi osebno prožnost otrok. Sestavlja ga 24 delavnic, v okviru katerih se otroci med drugim pogovarjajo o prijetnih in neprijetnih čustvih ter se jih učijo prepoznavati in ustrezno izražati. Več o njem lahko izveste tukaj.

V vrtcu preizkušajo in uvajajo Predlog programa dela z otroki priseljenci v predšolskem obdobju. Pred vključitvijo otroka priseljenca se pripravijo na sprejem otroka, s starši izvedejo uvodni pogovor in za otroka v sodelovanju s starši pripravljajo individualizirani načrt aktivnosti. Otroci priseljenci ob vključitvi pričnejo z začetnim učenjem slovenščine, hkrati pa jih spodbujajo, da ohranjajo tudi svoj materni jezik in kulturo. V vrtcu izvajajo tudi različne neformalne aktivnosti za starše in otroke, ki vključujejo medsebojno spoznavanje in druženje. Starše vabijo tudi, da predstavijo dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, npr. svoj poklic, hobi, kulturo, iz katere izhajajo ipd.

Več lahko izveste v reportaži, ki smo jo pripravili v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris.

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

 

Reportaža je nastala v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.