Osnovno šolo Grm obiskuje veliko učencev, katerih materni jezik ni slovenščina.

Na mednarodni dan maternih jezikov, 21. februarja, so učenci po šolskem radiu zaželeli vrstnikom lepe počitnice v francoščini, albanščini in ruščini.

Z majhnimi koraki lahko naredimo veliko za uspešno vključevanje otrok iz različnih jezikovnih okolij.